Người già nên chơi game để tăng cường trí não

Kết quả một thí nghiệm Mỹ cho thấy chơi điện tử giúp người cao tuổi tăng khả năng làm nhiều việc một lúc, cải thiện độ tập trung và trí nhớ.

Sức khỏe tuổi 50 và những sự suy giảm đáng chú ý

Tuổi 50 vẫn còn có nhiều việc phải làm, nhiều vai trò phải giữ vững, điều này làm nên ý nghĩa cuộc sống nhưng cũng đòi hỏi họ phải có đủ sức khỏe

quảng cáo left
quảng cáo phải