Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM

Thành phần: omeprazole

Thông tin chi tiết: Xem Omeprazole

A