BID (b.i.d.)

12/07/2021 10:10 GMT+7

b.i.d. (bid hay BID) là hai lần một ngày; b.i.d. là viết tắt của "bis in die" (trong tiếng La tinh, 2 lần/ngày).

Xem thêm: QID