Bộ Y tế cập nhật phân loại nhóm đối tượng trong khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

10/08/2021 22:37 GMT+7

Ngày 10/8/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3802/QĐ-BYT về Hướng dẫn tạm thời Khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19, trong đó có bổ sung, điều chỉnh một số nhóm đối tượng trong khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Xem toàn văn Quyết định 3802/QĐ-BYT về Hướng dẫn tạm thời Khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin

--------------------

Nguồn: http://hanoicdc.gov.vn/1912n/bo-y-te-quy-dinh-nhom-doi-tuong-trong-kham-sang-loc-truoc-tiem-chung-vac-xin-phong-covid19.html. Truy cập ngày 10/8/2021