Bộ Y tế Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với khu dịch vụ

09/03/2020 18:20 GMT+7

Bộ Y tế Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với khu dịch vụ:

(Nguồn: Website Bộ Y Tế Việt Nam)