Bộ Y tế Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc và hướng dẫn rửa tay đúng cách

09/03/2020 18:14 GMT+7

Bộ Y tế Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc như sau:

 

 

* Bộ Y tế hướng dẫn rửa tay đúng cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 như sau:


(Nguồn: Website Bộ Y Tế Việt Nam)