Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới giải đáp các câu hỏi, thắc mắc về phòng chống dịch COVID-19

12/03/2020 00:00 GMT+7

Để người dân hiểu rõ hơn về dịch COVID-19, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới WHO tiếp tục xây dựng các infographics giải đáp các câu hỏi, thắc mắc về phòng chống dịch COVID-19. Xin trân trọng gửi đến cộng đồng các infographic này:

Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới giải đáp các câu hỏi, thắc mắc về phòng chống dịch COVID-19

-------------------------------------------------

Nguồn: Website Bộ Y tế Việt Nam

Link: https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/bo-y-te-va-to-chuc-y-te-the-gioi-giai-ap-cac-cau-hoi-thac-mac-ve-phong-chong-dich-covid-19-