Bộ Y tế và WHO phối hợp xây dựng các Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, cơ quan công sở

09/03/2020 18:29 GMT+7

Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới WHO tiếp tục phối hợp xây dựng các Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, cơ quan công sở.

Trân trọng chia sẻ các khuyển cáo này đến người dân và cộng đồng:

(Nguồn: Website Bộ Y Tế Việt Nam)