Bộ Y tế và WHO tại Việt Nam phối hợp giải đáp thắc mắc về COVID-19

09/03/2020 00:00 GMT+7

Dưới đây là các infographic mới giải đáp thắc mắc của Bộ Y tế và WHO về COVID-19:

 

----------------------------------

Nguồn: Bộ Y tế Việt Nam

Link: https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/bo-y-te-va-who-tai-viet-nam-phoi-hop-giai-ap-thac-mac-ve-covid-19