C-Peptide

06/05/2020 16:15 GMT+7

C- Peptide (hay còn được gọi là Peptide C) là peptide gồm 31 gốc acid amin được sinh tổng hợp bởi tế bào beta của đảo tụy cùng lúc với insulin từ proinsulin.

Xem chi tiết: Peptide C