Giải đáp thắc mắc về phòng, chống dịch COVID-19

21/03/2020 10:42 GMT+7

Dưới đây là những giải đáp thắc mắc về phòng, chống dịch COVID-19 được Bộ Y tế đã phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam đưa ra.

---------------------------------------

Nguồn: https://infographics.vn/giai-dap-thac-mac-ve-phong-chong-dich-covid-19/15635.vna