Giời leo

13/09/2021 23:11 GMT+7

Giời leo hay còn được gọi là bệnh zona thần kinh, là bệnh nhiễm trùng da do virus thần kinh Varicella zoster (VZV) gây nên. Vui lòng xem chi tiết Zona thần kinh