Hệ thống cách ly 4 vòng chống COVID-19 của Việt Nam

04/03/2020 00:00 GMT+7

Dưới đây là hệ thống cách ly 4 vòng chống COVID-19 của Việt Nam

Hệ thống cách ly 4 vòng chống COVID-19 của Việt Nam

------------------------------------------

Nguồn: Website Bộ Y Tế Việt Nam