Học sinh ở trường cần làm gì để phòng chống COVID-19?

14/03/2020 00:00 GMT+7

Để phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, Bộ Y tế đã và đang phát triển các nội dung Khuyến cáo, Hướng dẫn và sản phẩm truyền thông nhằm xây dựng các thông điệp chi tiết đến từng đối tượng cụ thể. Sau đây là infographic Khuyến cáo những việc học sinh cần làm tại trường hàng ngày.

Học sinh ở trường cần làm gì để phòng chống COVID-19?

----------------------------------------------------------

Nguồn: Website Bộ Y tế Việt nam

Link: https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/hoc-sinh-o-truong-can-lam-gi-e-phong-chong-covid-19-. Truy cập ngày 14/03/2020