Học sinh tại nhà cần làm gì để phòng chống COVID-19

12/03/2020 08:22 GMT+7

Hiện nay, diễn biến của dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo các giải pháp cụ thể đối với học sinh trong thời gian nghỉ học, sinh hoạt tại nhà để ngăn ngừa lây nhiễm bệnh.

Những việc học sinh cần làm tại nhà để phòng chống COVID-19

--------------------------------------------

Nguồn: Website Bộ Y tế Việt Nam