HSG

21/03/2020 12:05 GMT+7

HSG là chữ viết tắt của Hysterosalpingography (hay chụp buồng tử cung vòi trứng có cản quang) là một kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh dùng tia X để kiểm tra tình trạng bên trong lòng tử cung và vòi trứng.

Xem chi chi tiết: Chụp HSG