Hướng dẫn cách ly phòng, chống COVID-19: Người được cách ly cần chủ động, tự giác thực hiện cách ly

14/03/2020 10:03 GMT+7

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế , những người cần phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo thời gian khuyến nghị, cần chủ động, tự giác thực hiện theo một số quy định sau

Hướng dẫn cách ly phòng, chống COVID-19: Người được cách ly cần chủ động, tự giác thực hiện cách ly

--------------------------------------

Nguồn: https://infographics.vn/