Hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại nhà của Tổ chức Y tế thế giới (WHO)

16/08/2021 19:29 GMT+7

Khi bệnh nhân COVID-19 được chăm sóc tại nhà, bệnh nhân và gia đình tham khảo 5 bước hướng dẫn sau:

 

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO)