Hướng dẫn chăm sóc ca nhiễm F0 (COVID-19) tại nhà của Tổ chức Y tế thế giới (WHO)

20/07/2021 16:34 GMT+7

YkhoaNet xin giới thiệu Hướng dẫn chăm sóc tại nhà cho các ca nhiễm F0 (COVID-19) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Hướng dẫn này dành cho gia đình và người chăm sóc ca nhiễm COVID-19.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO)

---------------------------

Nguồn: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public. Truy cập ngày 20/7/2021