Hướng dẫn chi tiết các nội dung cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú bằng hình ảnh

16/03/2020 12:08 GMT+7

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Vừa qua, Bộ Y tế đã phối hợp Thông tấn xã Việt Nam xây dựng các infographics Hướng dẫn chi tiết các nội dung cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú bằng hình ảnh. Trân trọng giới thiệu đến người dân và cộng đồng.

Địa điểm thực hiện cách ly

Trách nhiệm của thành viên hộ gia đình, noi ở, nơi lưu trú

Yêu cầu về phòng ở của người được cách ly

--------------------------------------------

Nguồn: Website Bộ Y tế Việt Nam

Link: https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/huong-dan-chi-tiet-cac-noi-dung-cach-ly-y-te-tai-nha-noi-luu-tru-bang-hinh-anh