Hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách

10/03/2020 00:00 GMT+7

Khẩu trang chỉ có tác dụng phòng bệnh khi đượ đeo và loại bỏ đúng cách. Dưới đây là hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC).

------------------------

Nguồn: Website Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. HCM (HCDC)