JAK3 (Janus kinase 3)

10/07/2021 22:01 GMT+7

JAK3 (Janus kinase 3) là một loại enzyme (men) chỉ hiện diện trong các tế bào thuộc hệ miễn dịch, và có vai trò rất quan trọng đối với quá trình truyền tín hiệu của tế bào, liên quan đến sự phát triển của các tế bào bạch cầu. Đột biến gen mã hóa JAK3 là nguyên nhân gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch kết hợp nghiêm trọng (SCID: Cevere Combined Immunodeficiency).

-----------------------

Nguồn: https://www.medicinenet.com/jak3/definition.htm. Truy cập ngày 10/7/2021