Khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế đối với người dân

27/03/2020 15:59 GMT+7

Dưới đây là khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế đối với người dân nhằm phòng chống sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hâp cấp COVID-19.

---------------------------------------------

Nguồn: https://infographics.vn/khuyen-cao-moi-nhat-cua-bo-y-te-doi-voi-nguoi-dan/15682.vna