Khuyến cáo phòng chống COVID-19 bằng tiếng Anh tới cộng đồng người nước ngoài ở Việt Nam

19/03/2020 17:55 GMT+7

Nhằm cung cấp thông tin, khuyến cáo, hướng dẫn kịp thời, chính xác đến những trường hợp đang được điều trị và trường hợp được cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú và cộng đồng người nước ngoài ở Việt Nam, Bộ Y tế xây dựng các sản phẩm truyền thông bằng tiếng Anh.

Các khuyến cáo bao gồm:

  • Hướng dẫn cho Người được cách ly y tế tập trung (Theo hướng dẫn mới nhất)
  • Khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19
  • Hướng dẫn đeo khẩu trang vải, khẩu trang y tế
  • Hướng dẫn rửa tay đúng cách.
  • Hướng dẫn cho Người được cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú (Theo hướng dẫn mới nhất)
  • Hướng dẫn cho Thành viên trong hộ gia đình, nơi cư trú (Theo hướng dẫn mới nhất)

Các sản phẩm truyền thông này được Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc Phòng, gửi đến các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế dự phòng của các tỉnh, thành phố và các nền tảng truyền thông của Bộ Y tế để đăng tải rộng rãi.

-----------------------------------------------

Nguồn: Bộ Y tế Việt Nam

Link: https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/khuyen-cao-phong-chong-covid-19-bang-tieng-anh-toi-cong-ong-nguoi-nuoc-ngoai-o-viet-nam