Khuyến cáo phòng chống Covid-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông

11/03/2020 09:50 GMT+7

Bộ Y Tế & Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương ra Khuyến cáo phòng chống Covid-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông

Khuyến cáo phòng chống Covid-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông

----------------------------------------

Nguồn: Website Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hà Nội (HanoiCDC)