Khuyến cáo sử dụng khẩu trang để phòng chống Covid-19

27/02/2020 00:00 GMT+7

Khuyến cáo của Bộ Y tế về việc sử dụng khẩu trang để phòng chống Covid-19

---------------------------------

Nguồn: Website của Bộ Y Tế Việt Nam