Lịch tiêm chủng vắc xin cho người lớn

05/07/2021 20:38 GMT+7

Dựa trên thực tiễn dịch tễ Việt Nam và những đặc điểm sức khỏe người trưởng thành, các chuyên gia khuyến cáo danh mục vắc xin dành cho người lớn như sau:

 

Theo VNVC

------------------------------------

Nguồn: https://vnvc.vn/tiem-chung-cho-nguoi-truong-thanh/