Lich tiêm vắc xin uốn ván cho phụ nữ

05/07/2021 10:25 GMT+7

YkhoaNet giới thiệu Lịch tiêm vắc xin uốn ván cho phụ nữ của Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017

Lich tiêm vắc xin uốn ván cho phụ nữ

 

Theo Chương trình tiêm chủng mở rộng, Bộ Y tế

------------------------------------------------

Nguồn: http://tiemchungmorong.vn/sites/default/files/lich_tiem_chung.jpg