Liên hệ Ban Biên tập

29/04/2020 23:25 GMT+7

Vui lòng liên hệ các vấn đề liên quan đến biên tập tại địa chỉ: bientap@ykhoanet.vn

Ví dụ khi bạn muốn: 

  • Đóng góp ý kiến về nội dung bài viết, hay các vấn đề khác liên quan đến biên tập.
  • Chia sẻ bài viết của bạn với độc giả của YkhoaNet.
  • Trở thành Biên tập viên hoặc Cộng tác viên của YkhoaNet.
  • Tìm hiểu một vấn đề liên quan đến sức khỏe như triệu chứng, bệnh lý, xét nghiệm, điều trị...

Trân trọng!

YkhoaNet - Mạng thông tin & kiến thức Y khoa