Liên hệ Quản trị website

29/06/2021 21:17 GMT+7

Vui lòng liên hệ với Quản trị (admin) của YkhoaNet tại địa chỉ: admin@ykhoanet.vn

Vì dụ khi bạn muốn đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan kỹ thuật như bảo mật, lỗi hiển thị, cấu trúc website, thiết kế...

Trân trọng!

YkhoaNet - Mạng thông tin & kiến thức Y khoa