Những việc cần làm khi học sinh bị sôt, ho, khó thở tại trường học

23/03/2020 10:25 GMT+7

Ngay sau khi phát hiện học sinh bị sôt, ho, khó thở tại trường học, nhà trường cần thực hiện các bước sau:

-----------------------------------------

Nguồn: Bộ Y tế Việt nam