Phân loại đối tượng tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19

15/08/2021 21:15 GMT+7

Ngày 10/8/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3802/QĐ-BYT về Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Theo đó, các nhóm đối tượng đã được điều chỉnh, bổ sung nhằm phân loại các trường hợp đủ điều kiện và đảm bảo an toàn khi tham gia tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19.

 

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. HCM

-----------------------------

Nguồn: https://hcdc.vn/category/van-de-suc-khoe/covid19/tai-lieu-truyen-thong/phan-loai-doi-tuong-tiem-chung-vacxin-phong-covid19-8cb40cf680dffeb849147186cb901e1e.html. Truy cập ngày 18/8/2021