Phong thấp

10/09/2021 10:25 GMT+7

Phong thấp còn được gọi là Viêm khớp dạng thấp hay viêm đa khớp dạng thấp. 

Vui lòng xem chi tiết: Viêm khớp dạng thấp