QD (q.d.)

12/07/2021 10:14 GMT+7

q.d. (qd hoặc QD) là một lần một ngày; q.d. là viết tắt của "quaque die" (có nghĩa là, trong tiếng La tinh, 1 lần/ngày).

Xem thêm: QID