QID (q.i.d.)

12/07/2021 09:50 GMT+7

Chữ viết tắt này thường được thấy trên các toa thuốc. q.i.d. có nghĩa là 4 lần một ngày (xuất phát từ tiếng La tinh là "quater in die"). Chữ viết tắt q.i.d. đôi khi cũng được viết không có dấu chấm bằng chữ in hoa là "QID". Nó là một trong số những từ viết thông dụng của các thuật ngữ La tinh được sử dụng trong Y khoa để chỉ định số lần sử dụng thuốc trong ngày.

Một số ví dụ khác: 

  • q.d. (qd hoặc QD) là một lần một ngày; q.d. là viết tắt của "quaque die" (có nghĩa là, trong tiếng La tinh, 1 lần/ngày).
  • b.i.d. (bid hay BID) là hai lần một ngày; b.i.d. là viết tắt của "bis in die" (trong tiếng La tinh, 2 lần/ngày).
  • t.i.d. (tid hay TID) là ba lần một ngày; t.i.d. là viết tắt của "ter in die" (trong tiếng La tinh, 3 lần/ngày).

-----------------------

Nguồn: https://www.medicinenet.com/qid_on_prescription/definition.htm. Truy cập ngày 12/7/2021