Quai động mạch chủ

17/07/2021 10:29 GMT+7

Quai động mạch chủ (còn gọi là cung động mạch chủ) là phần hình vòng cung của động mạch chủ. Động mạch chủ được chi làm 3 phần:

  • Động mạch chủ lên
  • Quai động mạch chủ
  • Động mạch chủ xuống

Vui lòng xem chi tiết: Động mạch chủ