Quy trình chỉ định tiêm vắc xin và tư vấn trước tiêm chủng

05/07/2021 09:56 GMT+7

YkhoaNet giới thiệu các bước của Quy trình chỉ định tiêm vắc xin và tư vấn trước tiêm chủng, thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng của Bộ Y tế.

Quy trình chỉ định tiêm vắc xin và tư vấn trước tiêm chủng

 

Theo Chương trình tiêm chủng mở rộng, Bộ Y tế

------------------------------------------------

Nguồn: http://tiemchungmorong.vn/sites/default/files/page_33j1.jpg