Ribosome

14/07/2021 08:41 GMT+7

Ribosome là một phần tử có số lượng lớn trong tế bào sống. Ribosome là một phần quan trọng của nhà máy sản xuất protein trong tế bào. Tất cả các tế bào sống đều chứa hàng ngàn đến hàng triệu ribosome. Ribosome lần đầu tiên được mô tả vào năm 1955 bởi nhà sinh học tế bào người Mỹ gốc Rumani, George E. Palade, người phát hiện ra chúng liên kết với lưới nội chất trong tế bào. 

Bản thân ribosome là một cấu trúc hai tiểu đơn vị liên kết với RNA thông tin (mRNA). Và cấu trúc này hoạt động như một trạm kết nối cho RNA vận chuyển (tRNA) có chứa axit amin, và tiếp tục được tổng hợp thành chuỗi polypeptide để cuối cùng trở thành protein.

Ribosome bên trong tế bào. Ảnh: www.genome.gov

Quá trình tổng hợp protein

Quá trình tổng hợp protein

Quá trình tổng hợp protein. Ảnh: Britannica.com

DNA trong nhân tế bào mang mã di truyền, bao gồm các chuỗi adenin (A), thymine (T), guanine (G) và cytosine (C) (Hình 1). RNA, chứa uracil (U) thay vì thymine, mang mã đến các vị trí tạo protein trong tế bào. Để tạo ra RNA, Các nucleotide của chuỗi DNA sẽ bắt cặp với nucleotide "tự do" (Hình 2). Sau đó, RNA thông tin (mRNA) sẽ di chuyển đến các ribosome nằm trong tế bào chất, nơi quá trình tổng hợp protein xảy ra (Hình 3). Bộ ba nucleotide của RNA vận chuyển (tRNA) sẽ tuần tự bắt cặp với bộ ba nucleotide của RNA thông tin (mRNA) để tổng hợp thành chuỗi polypeptide chứa các axit amin theo thứ tự tương ứng. Cuối cùng, protein được tổng hợp sẽ được giải phóng để thực hiện nhiệm vụ của nó trong tế bào hoặc nơi khác trong cơ thể. 

 

Ban Biên tập YkhoaNet

----------------------------------

Nguồn:

https://www.britannica.com/science/ribosome. Truy cập ngày 14/7/2021

https://www.medicinenet.com/ribosome/definition.htm. Truy cập ngày 14/7/2021

https://www.genome.gov/genetics-glossary/Ribosome. Truy cập ngày 14/7/2021