Suy tĩnh mạch mạn tính

29/03/2020 22:58 GMT+7

Suy tĩnh mạch là để chỉ những trường hợp máu tĩnh mạch không theo đường chảy bình thường mà trào ngược lại ngoại biên vốn đã bị ứ huyết.

Xem thêm chi tiết: Suy tĩnh mạch