Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng từ 16/3/2020

16/03/2020 08:38 GMT+7

Từ 16/3/2020, công dân Việt Nam cũng như công dân nước ngoài tại Việt Nam cần thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người để phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng từ 16/3/2020

--------------------------------------

Nguồn: https://infographics.vn/