Thuốc

Lưu ý: Các thông tin liên quan đến thuốc trong website này tham khảo từ Dược thư quốc gia, Thông tin kê toa (Bộ Y tế) hay từ các nguồn khác như MIMS/VIDAL, Drugs.com, RxList.com... Mặc dù đã rất cố gắng trong việc biên tập nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót ... Mục đích chỉ nhằm phục vụ cho việc tham khảo, không nhằm thay thế các hướng dẫn của chuyên gia y tế. Do đó chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp hậu quả do dựa vào thông tin từ website này.