Van tim

17/07/2021 08:14 GMT+7

Tim có bốn van. Các van giữ cho máu di chuyển trong tim theo đúng hướng.

  • Van hai lá có 2 lá van, nằm giữa tâm nhĩ trái và tâm thất trái, nên còn được gọi là van nhĩ - thất trái
  • Van ba lá có 3 lá van, nằm giữa tâm nhĩ phải và tâm thất phải, nên còn được gọi là van nhĩ - thất phải.
  • Van động mạch phổi có 3 lá van, nằm giữa tâm thất phải và động mạch phổi.
  • Van động mạch chủ có 3 lá van, nằm giữa tâm thất trái và động mạch chủ.

Vị trí và hướng máu chảy qua 4 van tim. Ảnh: www.informedhealth.org

Cách thức hoạt động của van tim

Bốn van tim có nhiệm vụ đóng và mở để cho máu chảy theo một hướng nhất định và không cho máu chảy theo chiều ngược lại.  

1. Mở van hai lá và van ba lá

Máu chảy từ tâm nhĩ trái vào tâm thất trái qua van hai lá đang mở, và từ tâm nhĩ phải vào tâm thất phải qua van ba lá đang mở.

2. Đóng van hai lá và van ba lá

Khi tâm thất trái đầy, van hai lá đóng lại và giữ cho máu không chảy ngược vào tâm nhĩ trái khi tâm thất trái co bóp.
Khi tâm thất phải đầy, van ba lá đóng lại và giữ cho máu không chảy ngược vào tâm nhĩ phải khi tâm thất phải co bóp.

3. Mở van động mạch chủ & van động mạch phổi

Khi tâm thất trái bắt đầu co bóp, van động mạch chủ mở ra. Máu được bơm ra khỏi tâm thất trái qua van động mạch chủ để vào động mạch chủ. Động mạch chủ phân nhánh thành nhiều động mạch và cung cấp máu cho khắp cơ thể.

Khi tâm thất phải bắt đầu co bóp, van động mạch phổi mở ra. Máu được bơm ra khỏi tâm thất phải qua van động mạch phổi để vào động mạch phổi rồi và đó đến phổi.

4. Đóng van động mạch chủ & van động mạch phổi

Khi tâm thất trái kết thúc co bóp và bắt đầu giãn ra, van động mạch chủ đóng lại. Điều này giúp cho máu không chảy ngược vào tâm thất trái.

Khi tâm thất phải kết thúc co bóp và bắt đầu giãn ra, van động mạch phổi sẽ đóng lại. Điều này giúp cho máu không chảy ngược vào tâm thất phải.

Cách thức hoạt động này lặp đi lặp lại nhịp nhàng giúp máu liên tục lưu thông đến tim, phổi và cơ thể. Bốn van tim hoạt động bình thường sẽ đảm bảo máu luôn chảy theo một hướng và không chảy ngược trở lại. Khi có bệnh lý van tim sẽ làm cho chúng không còn hoạt động bình thường, sẽ gây ảnh hưởng đến sự lưu thông máu. Tùy theo bản chất của bệnh (ví dụ hẹp, hở hay sa van tim) và vị trí van tim bị bệnh thì sẽ gây ra những rối loạn huyết động khác nhau. 

 

Ban Biên tập YkhoaNet

-------------------------

Nguồn:

https://my.clevelandclinic.org/health/articles/17067-heart-valves. Truy cập ngày 17/7/2021

https://www.heart.org/en/health-topics/heart-valve-problems-and-disease/about-heart-valves/roles-of-your-four-heart-valves. Truy cập ngày 17/7/2021