Wolframin

17/07/2021 11:05 GMT+7

Wolframin là một protein được mã hóa bởi một gen được gọi là WFS1. Đột biến gen WFS1 có liên quan đến hội chứng Wolfram. Đây là hội chứng thoái hóa thần kinh hiếm gặp, biểu hiện chính là đái tháo đường, teo dây thần kinh thị giác và điếc.